Schola Specialis
zpět na shakuhachi.cz   EN

 S c h o l a    S p e c i a l i s   F a m i l i a e 

Repertoár

Instrumentář Koncerty a akce Obsazení Nabídka pořadů


Veronika, Anežka, Klárka, Jiří  a  Jan  Matouškovi a  Vlastislav Matoušek (umělecký vedoucí)


Rodinný soubor muzikologa a skladatele Doc. Vlastislava Matouška Ph.D., orientující se na dobovou provozovací praxi hudby středověku. Dominující vokální projev členové souboru doprovázejí stylovou hrou a improvizací na kopie a rekonstrukce dobových nástrojů (zobcové flétny, dudy, hackbret, gemzhorn, platerspiel, šalmaje, trumšajt, perkuse). Těžištěm repertoáru jsou anonymní, většinou vícehlasé skladby z českých pramenů s důrazem na Codex Speciálník a Codex Franus, ze známých autorů je nejvíce zastoupen Petrus Wilhelmi de Grudencz  (ca 1400 - 1480).  
  
zpět na shakuhachi.cz

E-mail: matousek@shakuhachi.cz

Poslední aktualizace: 12.října 2007