Back to SHAKUHACHI.cz
Cz | En
Vlastislav Matoušek - Composer & Performer

B I O G R A P H Y  
Orchestral Works
For Solo Instruments
Chamber Music
Vocal Music
Electroacoustic Music
Film Music
Theatre Music
Discography
Radio Programmes
The Articles and Interviews
Scholar Papers
Rock Music


 
 S C H O L A R   P A P E R S 


Vlastislav Matoušek:
Rytmus a čas v etnické hudbě
(
nakladatelství TOGGA)

Rytmus a čas I.   Rytmus a čas II.

Kinetics in Ethnic Music  - Summary
 
 

Vlastislav Matoušek:
Improvisation in Ethnic Music

Scholar papers na konferenci Hudební improvizace, Prague, November 1,2005

Musical Examples:
1. Wongga Dance  1:58     MP3 (1 MB)
2. Brolga bird clan songs  2:46   
  MP3 (1,3 MB)
3. Hyojo Etenraku  9:12   
  MP3 (4,5 MB)
4. Drumul Dracului   2:43   
  MP3 (1,3 MB)
5. Taksim makam Nihavend  4:25   
  MP3 (2 MB)
6. Nzombi  2:05   
  MP3 (1 MB)
7. Whistle Hindewhu Solo  2:02   
  MP3 (2 MB)
8. Nagmat el Hayat   2:37   
  MP3 (1,2 MB)
9. Nouba Hijaz al Kabir, nonrhytmic overture Bughia  2:29   
  MP3 (2,5 MB)
10. Khyal: Raga Ahir Bhairav  3:37   
  MP3 (3,5 MB)
11. Raga Mian Ki Malhar  1:12    
  MP3 (1 MB)

 
 


Vlastislav Matoušek:
Techniky ústní resonance v etnické hudbě
 

 

Ústní resonance/1/, která se v evropské kultivované (vážné, artificiální etc.) hudbě prakticky neužívá, hraje naopak velice důležitou roli v celé řadě hudebních projevů v kategorii etnické hudby/2/, zejména v hudbě tzv. přírodních národů. Jsou to zejména některé hlasové „zpěvní“ projevy „imitující“, související často s magií a napodobováním zvuků přírody, hlasů zvířat etc., „hra“ na mluvící trubice (srov. dále) a hlasové modifikátory, hra na některé trubkové nástroje, hra na ústní hudební luk a na brumli. Zvláštním fenoménem je tzv., bifonický (také harmonický) zpěv  .......(viz. text)

 

Musical Examples:

 

1. Qattipaartuk       MP3 (1 MB)
2. Pehpeu   
  MP3 (1,5 MB)
3. Kalni   
  MP3 (1 MB)
4. Kalni2   
  MP3 (0,5 MB)
5. MariYambunge   
  MP3 (1,3 MB)
6. Brolga   
  MP3 (2 MB)
7. MouthSounds   
  MP3 (1,2 MB)
8. Titilyu   
  MP3 (1,5 MB)
9. Tore   
  MP3 (1,3 MB)
10. EfeBou    
  MP3 (1,7 MB)
11. MbutiBow   
  MP3 (2,4 MB)
12. Elima     MP3 (2,4 MB)
13. TingleApho   
  MP3 (1,3 MB)
14. MatacosBirimbao   
  MP3 (2,7 MB)
15. Kwadili   
  MP3  (0,5 MB)
16. Povedz   
  MP3  (0,5 MB)
17. HojzeBaca   
 MP3  (0,5 MB)
18. Drumbla   
  MP3  (0,5 MB)
19. ShepherdsTune   
  MP3 (2 MB)
20. Xumuun    
  MP3 (0,6 MB)
21. ZadgaiTsagaan   
  MP3 (0,5 MB)
22. BogdXairxany     MP3 (1,8 MB)
23. TomorXuur   
  MP3 (1 MB)
24. Khomus   
  MP3 (1 MB)
25. ChansonTatari   
  MP3 (0,5 MB)
26. Chomushgu   
  MP3 (1 MB)
27. ChomusChoomej   
  MP3 (2 MB)
28. ChomushguAyalgar   
  MP3 (0,5 MB)
29. KhomusMedley  
  MP3 (1,5 MB)
30. DonenShilgi   
  MP3 (1 MB)

31. TabuhKodok     MP3 (0,5 MB)
32. Genggong   
  MP3 (0,5 MB)
33. TabuhTelu   
  MP3 (0,5 MB)
34. SekarSungsang   
  MP3 (4 MB)
35. Tunjang   
  MP3 (1,6 MB)
36. Aruding   
  MP3 (1 MB)
37. Tanguk   
  MP3  (0,5 MB)
38. Binsang   
  MP3  (0,5 MB)
39. Linggawung   
  MP3  (0,5 MB)
40. Ambahawan   
  MP3  (0,5 MB)
41. Lumalibang   
  MP3  (0,5 MB)
42. Alupjan  
  MP3  (0,5 MB)
43. TaliTali   
  MP3 (0,5 MB)
44. Mukkuri1  
  MP3 (0,5 MB)
45. Mukkuri2  
  MP3 (0,5 MB)
46. Mukkuri3  
  MP3 (0,5 MB)
47. Mukkuri4  
  MP3 (,8 MB)
48. Quanirvaluutik   
  MP3 (1 MB)
49. Khoomij   
  MP3 (1 MB)
50. Homi    
  MP3 (1,6 MB)
51. Kalarupa  
  MP3 (1,4 MB)
52. Kargyra    MP3 (2,3 MB)
53. Kargyra2   
  MP3 (2 MB)
54. SygytKargKhoom  
  MP3 (5 MB)
55. SygytKargyra   
  MP3 (3,6 MB)
56. Uzlyau   
  MP3 (1 ,5 MB)
57. Sygyt   
  MP3 (0,5 MB)
58. Yoochin   
  MP3 (1,5 MB)
59. KyrieOpening   
  MP3 (1,2 MB)
 
 
 
Back to SHAKUHACHI.cz
E-mail:
matousek@shakuhachi.cz
Last updated: March 9, 2007

[CNW:Counter]