back to Shakuhachi  

CZ

 S c h o l a    S p e c i a l i s   F a m i l i a e
 

Repertory

Instruments Performances About Programmes


Hospodyne pomyluj ny...
Nejstarší hudební památky zemí Koruny české
 

Zlý  začátek, zlé skončenj...
Hudba v Zemích koruny české 17. století
 

Ave Regina Caelorum ...
Koncert z dávných nejen mariánských zpěvů Zemí koruny české
období středověku a renesance
 

Utiesseny nam den nastal ...
Koncert z velikonočních skladeb Zemí koruny české
             období středověku a renesance
 

Dřevo se listem odieva ....
Nejstarší hudební památky Zemí koruny české

Christmas concerts
Adventní písně a koledy Zemí koruny české
  období středověku a renesance

 

back to Shakuhachi

E-mail: matousek@shakuhachi.cz

top of the page

Last updated: June 26, 2006