Shakuhachi.CZ

Nabídka koncertních programů
 

Mystérium japonské bambusové flétny
 
Koncert z tradičních skladeb pro japonskou flétnu shakuhachi [šakuhači]


 

   San Kyomu - Trojí prázdnota
Skladby pro japonskou flétnu shakuhachi - nástroje Mnichů nekonečné nicoty zenového bratrstva Fuke dávného Japonska
 

Vlastislav Matoušek: Kaligrafie pro hlas a bambus
Tradiční japonské skladby a písně na starojaponskou poesii ze sbírky Sto básní od sta básníků pro hlasy a bambusovou flétnu shakuhachi hraje Vlastislav Matoušek a jeho hosté - Klára a Veronika Matouškovy

         

          

Suizen - meditace dechu
Koncert ze skladeb pro japonskou bambusovou flétnu shakuhachi v tradici zenbuddhistického řádu Fuke
 

San'ya - Tři údolí
Tradiční japonské skladby pro flétnu shakuhachi (s eventuálním odborným komentářem) v podání Dr.Vlastislava MatouškaYobi Take, volání bambusu - "básně beze slov"

Koncert ze skladeb pro flétnu shakuhachi zenbuddhistických Mnichů nicoty - Komusó dávného Japonska


Prázdný zvon čchanového mistra Pchu-Hua
Koncert z tradičních skladeb fukezen honkyoku pro japonskou bambusovou flétnu shakuhachi
 

Šumění větru v bambusovém háji

Skladby pro japonskou bambusovou flétnu shakuhachi v tradici školy Myoanji Taizan ryú (ve verzích dle faksimile rukopisů samotného zakladatele školy a 35. opata chrámu Myoanji v Kyotu  /HIGUCHI Taizan 1856-1914/)Labyrinthus
Tradiční i soudobé skladby se spirituální tématikou (na texty posvátných písem jako jsou: Mandukyopanishad, Tao te ting, Tora, Nový Zákon, Quaran, Lin-ti lü, Popol Vuh etc.) pro japonskou flétnu shakuhachi, sakrální etnické nástroje a hlasy hrají: Dr.Vlastislav Matoušek a Ensemble 108 Hz (Klára, Veronika a Anežka Matouškovy)

 


Vox clamantis
Vlastislav Matoušek: kompozice pro hlasy, shakuhachi a zvuky přírody v podání Ensemble 108 Hz (Vlastislav, Klára, Veronika a Anežka Matouškovi)


V Kruhu - In Circulo
Soudobé i tradiční skladby pro japonskou bambusovou flétnu shakuhachi hraje Vlastislav Matoušek
 


Kyomu - Emptiness
Tradiční i soudobé kompozice pro japonskou bambusovou flétnu shakuhachi hraje Dr.Vlastislav Matoušek a jeho hosté 

Suizen - "Vanoucí Zen"

Spiritualita jako hudba a hudba jako duchovní praxe.

            Bambusová flétna šakuhači je dnes jedním z hlavních symbolů japonské hudební tradice. Přitom až do poloviny 19. století nebyla nástrojem hudebním, ale religiosní pomůckou výlučně užívanou zen-buddhistickým řádem Fuke zv. také Fukeshú.

Komusó - "mnichové nicoty" této sekty, přestože po většinu času hráli na šakuhači, se nepovažovali za hudebníky. Aktivita, která se nezasvěceným mohla jevit jako hraní na flétnu, byla ve skutečnosti jen jinou formou zenu - meditace, realizované prostřednictvím hry esotericky předávaných zvláštních skladeb, vlastně do "hudby" transformovaných dechových a koncentračních cvičení. Ty jsou dnes souborně nazývány honkjoku, doslova "základní kusy".

Tento tzv. fuke styl hry na šakuhači, tak jak se dodnes zachoval zejména v liniích tradovaných při chrámu "Světla a temnoty" Mjóandži v Kjótu (zvaný proto také škola Mjóan), je především manifestací zenu, jeho důrazu na opravdovost, soustředění se na podstatné a oproštění se od vnějškovosti. Jeho základní princip býval s typicky zenovou lapidárností charakterizován jako iči on džobucu - buddhovství jediného tónu a ideálem zvuku stylu fuke bylo prý "šumění větru v bambusovém háji".

             Způsob života "mnichů nicoty"- komusó byl také velice neobvyklý. Jako součást své askese měli i povinnost nejméně tři dny v měsíci provádět takuhacu, vyprošovat si hrou na šakuhači almužny pro domovský klášter a jídlo na svou obživu. Měli také privilegium neomezeného cestování po celém Japonsku. Navíc museli nosit na veřejnosti zvláštní hluboký klobouk (z trávy igusa) zvaný tengai, který jim zcela zakrýval tvář a poskytoval jim tak anonymitu. V případě nutnosti se představovali často pouze jménem svého domovského kláštera, nebo vůbec nemluvili a místo toho hráli na svoji šakuhači.

            Při esoterických nočních obřadech v chrámech sekty pak bývaly prý hrány nejzávažnější a nejdelší skladby, třeba San´ja - "Tři údolí", Kjorei - "Prázdný zvon" či Kokú - "Prázdná obloha" nebo Mukaidži - "Zvuk flétny nad zamlženým mořem". Právě s těmi i mnoha dalšími se lze setkat na koncertech Vlastislava Matouška.

 

Doc.Vlastislav Matoušek, Ph.D.

           vystudoval na hudební fakultě AMU v Praze kompozici a postgraduální kurz hudební teorie. V roce 1996 jako stipendista Japan Foundation studoval hru na šakuhači u Kifu Mitsuhashiho v Tokiu a japonskou tradiční hudbu u prof. Osamu Yamagutiho na University of Letters v Ósace. Na hudební fakultě AMU v Praze v roce 2001 obhájil disertaci Kinetika v etnické hudbě a získal doktorát v oboru hudební teorie–teorie skladby, v roce 2004 jmenován docentem.

            Od roku 1991 přednáší etnomusikologii na katedře teorie a dějin hudby hudební fakulty AMU v Praze, od roku 1999 také na Ústavu pro hudební vědu FF UK v Praze. Jako teoretik se zabývá hudbou mimoevropských kultur, hudební kinetikou a organologií (Rytmus a čas v etnické hudbě, Togga, Praha 2003).

            Spolupracoval jako hudební  publicista s Českým rozhlasem v Praze.

            Je autorem mnohdy značně excentrických skladeb, často s účastí exotických nástrojů a elektroniky, s oblibou uplatňuje netradiční vyjadřovací prostředky a postupy.

            Jako interpret - zejména na japonskou bambusovou flétnu šakuhači (CD Kaligrafie - Angel 1999, CD Taki Ochi – Arta Rec. 2003, CD Kaligrafie II – Nextera 2004) a další exotické a folklorní nástroje z vlastní rozsáhlé sbírky - sólově vystupuje při prezentaci svých skladeb, často v  kombinaci s elektronikou (CD Shapes of  Silence - Transmusic 1994, Nextera 2006).

            Na historické dudy moldánky, niněru, hackbrett, platterspiel a další historické a lidové nástroje hraje a zpívá s rodinným souborem Schola Specialis Familiae hudbu středověku a východočeský folklór.

            Na exotické perkuse (tabla, dholak, tibetské mísy etc.), folklorní flétny a další nástroje hraje od r. 1979 meditativní hudbu inspirovanou orientem v souboru Relaxace (CD Dhjána, CD Kadael, CD Český kóan, CD Morning Prayer, CD Indian Inspiration etc.).

 

kontaktní mail: matousek@shakuhachi.cz