zpět na shakuhachi.cz
Občanské hudebně-osvětové sdružení  

  (založeno v roce 2001)                     kontaktní mail: 108Hz@seznam.cz

Předseda:
Vlastislav Matoušek
matousek@shakuhachi.cz

Cílem hudebně-osvětového sdružení 108 Hz (čti - 108herců) je všestranně podporovat provozování a prezentaci skladeb artificiální hudby, která je z nejrůznějších důvodů považována za příliš nekonvenční, experimentální, či nestandardní, vymykající se běžné praxi koncertního provozu, a hraje se proto zřídka,  nebo vůbec ne.

Členové:
Martin Cikánek
 Petr Bakla
 Vlastislav Matoušek
 Kateřina Vožická

Hudebníci

Komorní sci-fi opera 8.cesta

Stanovy:  

 
KONCERTY občanského hudebně-osvětového sdružení :  200720062005200420032002
 
Středa až pátek 16. - 18.4.
2008, Novoměstská radnice
, Karlovo nám.1, Praha 2


Novoměstská Radnice, Hudebně-osvětové sdružení 108 Hz a Katedra bicích nástrojů HAMU v Praze

Vás zvou na Třídenní festival
Introspekce nové hudby v Novoměstské Radnici

Drumming Mystery - aktuální hudba pro bicí nástroje

3 x Cracow Percussion Ensemble

Prominentní evropský soubor bicích nástrojů, který vede dirigent, perkusista a skladatel Stanislaw Welanyk (Akademia Muziczna Krakow), soustavně se věnující prezentaci aktuální a experimentální hudby dneška 

Stanislaw Welanyk – bicí nástroje, um.vedoucí
Tomasz Welanyk
– bicí nástroje a multimedia
Ryszard Rechulicz
- bicí nástroje 

Středa 16.4.2008 v 19:30 – Praha, Novoměstská Radnice, sklepení
Cracow Percussion Ensemble - Percussion and multimedia:
Morton Feldman - King of Denmark
Tomasz Welanyk - Harmonia mundi
Marek Choloniewski - Physical modelling (pro bicí nástroje a EA track)
Karol Nepelski - Axis Mundi (pro bicí a EA track)
Emil Bernard Wojtacki – Flüchtigkeit. Ausnahme aus einer Schöpfung (pro 2 perkusisty)
 

Čtvrtek 17.4.2008, 13:00-17:00 - Doprovodná akce - Katedra bicích a KTDH HAMU:
Workshop s CPE –
„Polská soudobá hudba pro bicí“

Posluchárna-učebna bicích 28 S, HAMU (Lichtensteinský palác), Malostranské nám.13, Praha 1
Perkusisté, skladatelé a hudebníci jsou srdečně zváni k aktivní účasti!

Čtvrtek 17.4.2008 v 19:30 – Praha, Novoměstská Radnice, Mazhaus
Cracow Percussion Ensemble - Ze soudobé polské a světové hudby:

Anna Ignatowicz – Toccata,
Iannis Xenakis – Rebonds
Ze soudobé české hudby:
Lukáš Matoušek – Aztékové, Vlastislav Matoušek – Pa-jin: 8 zvuků (pro multipercussion), 5th Day – Pátého dne (pro 2 perkusisty a 2 tanečníky)
etc.
s hostováním studentů a pedagogů HAMU a dalších hudebních škol 

Pátek 18.4.2008 – Praha, Novoměstská Radnice, sklepení, 19:30
Cracow Percussion Ensemble – Compositio contra Improvisatio:

Stanislaw Welanyk, Tomasz Welanyk, Ryszard Rechulicz a zájemci z aktivních účastníků festivalu - společné improvizace na motivy skladeb: Four Solos for Frame Drums Michaela Williamse a Radniční improvizace Anny Zawadzkiej-Gołosz

Festival se uskutečňuje za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy
www.shakuhachi.cz/108Hz    www.hamu.cz/katedry/katedra-bicich-nastroju    www.nrpraha.cz

 


Úterý a Středa 9. - 10.9.2007


Podzimní introspekce nové hudby  
 v Atriu na Žižkově

Druhá, podzimní část čtyřdenního festivalu Jarní a podzimJní introspekce nové hudby v Atriu bude věnována skladbám Zbyňka Vostřáka v konfrontaci s aktuálními skladbami dosud studujících komponistů nejmladší generace ze studentů HAMU, JAMU, UHV FF UK etc. (Jan Trojan, Petr Bakla, Jiří Hájek, Zdeněk Bartošík, Jan Fila, Marie Holáňová, Luboš Mrkvička, František Chaloupka, Jiří Groulík).  

Program

úterý 9.10.07 v 19:30

Zbyněk Vostřák:
Kniha principů  - Skladby pro komorní soubor op. 50 (durata neurčena, 1973)
1. Smaragdová deska,  2. Mandala,  3. Odraz-Obraz,
4. Vnitřní tvář,  5. Terč ticha,  6. Všechno v jednom

 ---- Přestávka ----


Jan Fila: Sonáta pro housle sólo, 2006, 11:00
Zdeněk Bartošík: Pět miniatur pro klavír, 8:00
František Chaloupka: Nevýslovně mnoho (pro hoboj, fagot a kytaru), 5:00, 2007 (prem.)
Jan Trojan: Skrz lístek pavučiny (pro akordeon a tape) 7:00, 2007
Jiří Hájek: Jako labuť zamrzlá do ledu (pro dechový kvintet), 8:00, 2007 (prem.)
Hudebníci:
Ensemble 108Hz,
 Dechové kvinteto Sine nomine
 Petr Cígler - cor, David Bidlo - Fg, Eduard Bayer – vl, Martin Cikánek  – kl, Jiří Lukeš - akordeon, Jan Fila – varhany, Jan Dušek  - kl, Vlastislav Matoušek – shakuhachi, Ondřej Melecký - cb, Jakub Míšek - trb, František Lukáš -gt

středa 10.10.07 v 19:30
Zbyněk Vostřák: Tao (12 listů pro 9 hráčů op. 41) 1967


 ---- Přestávka ----


Luboš Mrkvička: Trio, 3:30, 2007 (prem.)
Petr Bakla: Tape Horn pro lesní roh a "pás", 8:30, 2003
Marie Holáňová: Noční zvuky (EA kompozice), 7:00, 2006
Jiří Groulík: Forest, Brook and Prefabricated Housese (pro dechový kvintet) 12:00, 2007

Hudebníci:
Ensemble 108Hz,
Dechové kvinteto Sine nomine
Eduard Bayer – vl, Petr Cígler - cor, Jakub Dvořáček -kl, Vlastislav Matoušek - shakuhachi, Ondřej Melecký – cb, Jakub Míšek - percussion,
Petr Nouzovský - vc, Anna Ptáková - cl, Jan Pták - altsax, Veronika Brambůrková - vl

         

Festival se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury a  Magistrátu hlavního města Prahy
 

 

Úterý a Středa 12. - 13.6. 2007
 


Jarní introspekce nové hudby  
 v Atriu na Žižkově


V rámci festivalu budou provedeny tři koncerty špičkového holandského souboru
The Barton Workshop, jednoho z nejvýznamnějších evropských souborů soustavně se věnujících prezentaci soudobé artificiální hudby, který provádí tu nejprogresivnějsi a nejsoučasnější hudbu dneška - ať již je notována, či nikoliv. Soubor pod vedením amerického skladatele a trombonisty Jamese Fulkersona spolupracuje se světově proslulými skladateli jako jsou Alvin Lucier, Christian Wolff, Nicolas Collins a Frank Denyer, jimž uvádí evropské a světové premiéry jejich děl.      

  The Barton Workshop: 

James Fulkerson – Trombone     Jos Zwaanenburg – Flutes and Electronics     John Anderson – Clarinet/Percussion  Frank Denyer – Piano /Percussion

1.den – 1. koncert

 Úterý 12.6.2007 –  Praha,  Atrium na Žižkově, 19:30

The Barton Workshop hraje skladby
 Vlastislava Matouška


Jako host vystoupí Ensemble 108Hz:
 Vlastislav Matoušek – shakuhachi,
 
Klára, Veronika a Anežka Matouškovy – vocals and flutes

Na jaře roku 2006 soubor The Barton Workshop  uvedl v Amsterdamu koncert ze skladeb českého skladatele Vlastislava Matouška za účasti autora a jeho souboru Ensemble 108 Hz. Koncert byl nahrán a vysílán celoplošným holandským rozhlasem. 

 Dháraná  (1980) -12:00
 
  Kóan  (1998) - 11:00
Inside the Circle  (1996) -14:00
Ordo Mobii (1996) -9:00

---Přestávka---

Ante Duodecimam (2000) - 7:00
Roma Tibi - Signate signa (2006) -15:00  (first performance)
 
Labyrinthus (2000) -18:00
_________________________________________________________________________________

 2.den – 2. koncert
   Středa 13.6.2007 – Praha,  Atrium na Žižkově, 17:30
The Barton Workshop:
James Tenney and Philip Corner - Portrait of the Composers
_________________________________________________________________________________

2.den – 3. koncert
Středa 13.6.2007 – Praha,  Atrium na Žižkově, 19:30
The Barton Workshop:  US Tour 2007

Pre-Concert Environment: ve foyer Atria
John Cage – Ryoanji (1983-85)
2
pro flétnu, trombon2 a percussion
--------------------------
Jos Zwaanenburg: Säume Nicht (2006/7) 11:00
Pro spíkra, flétnu, klarinet, trombon a Live Electronics    
Hyo-shin Na: Chohanga 2 (2005)         ca. 9:00
Pro libovolný melodický nástroj sólo a hráče na percussion
        
Alvin Lucier: In memoriam Stuart Marshall (1993/2003) 15:00
Pro basklarinet a MG tape
Christian Wolff: Apartment House Exercises (2002) ca.10:00
Pro flétnu, klarinet, trombon a klavír
----- Pause ----
James Fulkerson: “To work and rework to come close to intentions
is not experimental” – as a concerto (2004/7)*š
11:00
Pro sólový trombón, flétnu, klarinet a klavír
Jakob Ullmann: Solo I and Solo II (1992/3)
25:00
Pro sólovou flétnu, sólový trombon a Live Electronics
Frank Denyer: Riverine Delusions (2007) *š 7:00
Pro basovou flétnu, basklarinet, bas-trombón a Miscellaneous (1 performer)

š =
Premiéra
* =
Komponováno pro The Barton Workshop
2 = Komponováno pro Jamese Fulkersona
_________________________________________________________________________________

Doprovodná akce:
       V rámci festivalu pořádá Katedra teorie a dějin hudby Hudební fakulty AMU se členy souboru
The Barton Workshop setkání, zaměřené na novou hudbu a její interpretaci ve 21.stol., se zvláštním ohledem na skladby, jejichž autory jsou J.Tenney a P. Corner.
 Zejména skladatelé a hudebníci jsou srdečně zváni k aktivní účasti!

 Workshop se koná ve středu 13.6.2007 v 11:00-12:00 hod.,
posluchárna 2017 Hudební fakulty AMU (Lichtensteinský palác),
Malostranské nám.13, Praha 1

   VELVYSLANECTVÍ  NIZOZEMSKÉHO  KRÁLOVSTVÍ

Festival se uskutečňuje pod záštitou Velvyslanectví Nizozemského království za finanční podpory Ministerstva kultury a  Magistrátu hlavního města Prahy
 

 

KONCERTY občanského hudebně-osvětového sdružení z let  200720062005200420032002

 
zpět na shakuhachi

kontaktní mail: 108Hz@seznam.cz

E-mail: matousek@shakuhachi.cz

[CNW:Counter]