zpět na 108Hz

Opera 8.cesta

Rejstřík Opery 8.cesta

CZ

Doc. Vlastislav Matoušek, Ph.D.

(http://www.musica.cz/matousek,   www.shakuhachi.cz)

        Vystudoval na hudební fakultě AMU v Praze kompozici a postgraduální kurz hudební teorie. V roce 1996 jako stipendista Japan Foundation studoval hru na šakuhači u Kifu Mitsuhashiho v Tokyu a japonskou tradiční hudbu u prof. Osamu Yamagutiho na University of Letters v Osace. Na hudební fakultě AMU v Praze v roce 2001 obhájil disertaci Kinetika v etnické hudbě a získal doktorát v oboru hudební teorie–teorie skladby.

         Od roku 1991 přednáší etnomusikologii na katedře teorie a dějin hudby hudební fakulty AMU v Praze, od roku 1999 také na Ústavu pro hudební vědu FF UK v Praze. Jako teoretik se zabývá hudbou mimoevropských kultur, hudební kinetikou a organologií.

         Spolupracuje jako hudební publicista s Českým rozhlasem v Praze.

        Je autorem mnohdy značně excentrických skladeb, často s účastí exotických nástrojů a elektroniky, s oblibou uplatňuje netradiční vyjadřovací prostředky a postupy.

       Jako interpret - zejména na japonskou bambusovou flétnu šakuhači (CD Kaligrafie - Angel 1999, CD Taki Ochi – Arta 2003, CD Kaligrafie II – LK 2004) a další exotické a folklorní nástroje z vlastní rozsáhlé sbírky - vystupuje při prezentaci svých skladeb, často v kombinaci s elektronikou (CD Shapes of Silence - Transmusic 1994 - Awika).

         Na historické dudy moldánky, niněru, hackbrett, platterspiel a další historické a lidové nástroje hraje a zpívá se svým rodinným souborem Schola specialis Familiae hudbu středověku a východočeský folklór.

       Jako dirigent či zástupce hlavního koordinátora se věnuje soustavnému uvádění skladeb artificiální hudby, která je z nejrůznějších důvodů považována za příliš nekonvenční, experimentální, či nestandardní, a hraje se proto zřídka nebo vůbec ne, a to v rámci hudebně-osvětového občanského sdružení 108 Hz, jehož je předsedou (doživotně designovaným).

        Od roku 1983 do roku 2000 se věnoval renesanční polyfonii v komorním sboru Duodena Cantitans (CD „Kryštof Harant“, „Musica Temporis Rudolphi II.“, „Mirabile Mysterium“, „Felix Austriae Domus“, „Monteverdi, Byrd: Masses for Four Voices“).

         Na exotické perkuse (tabla, dholak, tibetské mísy etc.), folklórní flétny a další nástroje hraje od r. 1979 meditativní hudbu inspirovanou orientem v souboru  Relaxace (CD Dhjána, CD Kadael, CD Český kóan, CD Morning Prayer, CD Indian Inspiration etc.). 

        Jako skladatel, zpěvák, hráč na baskytaru a etnické nástroje se příležitostně věnuje alternativní rockové hudbě, dříve např. v souborech Máma Bubo (CD Baňatost, CD Planeta Haj), Před Vaším letopočtem, v současné době Yamabu.

 

zpět na 108Hz

Opera 8.cesta

Rejstřík Opery 8.cesta

CZ