Úvod SHAKUHACHI.cz
Cz | En
Vlastislav Matoušek - Skladatel & interpret

B I O G R A F I E
Orchestrální skladby
Pro sólové nástroje
Komorní skladby
Vokální hudba
Elektroakustická hudba
Hudba k filmům
Scénická hudba
Diskografie
Rozhlasové pořady
Články a rozhovory
Odborné studie
Rock Music
 V O K Á L N Í   H U D B A 

 

Roma Tibi (2006)

ROMATIBISUBITOMOTIBUSIBITAMOR

canon magicus enigmaticus cancrisans perpetuus vocibus
durata: ad lib.  (lze provádět zároveň s kompozicí Signate Signa)
premiéra 8.12.2006  Festival "Třídení plus 2006" Ateliér 90, Síň KPJ, Sv.Vavřinec, Ensemble 108 Hz (Kristýna Valoušková, Ludmila Horová, Klára Matoušková, Veronika Matoušková)
Komentář
 
 

Signate signa (2006)

SIGNATESIGNATEMEREMETANGISETANGIS

canon magicus enigmaticus cancrisans perpetuus vocibus
durata: ad lib.  (lze provádět zároveň s kompozicí Roma Tibi)
premiéra  20.3.2006, "... evropské křižovatky" - Přehlídka vybrané soudobé hudby 2000-2005, Praha, Galerie Rudolfinum, Octopus Pragensis, dir. Petr Daněk
Komentář  
 
 

Vox clamantis (2003)
pro hlas(y) a perkuse na biblické texty (Iz, Mat, Luc, Mar, Joh)
durata: 17'00'
premiéra  4.12.2003, Třídení plus 2003 Ateliéru 90, Síň KPJ, sv. Vavřinec, Hellichova ul., Praha 1, voc/percuss.: Kristýna Valoušková, Oldřiška Musilová
Komentář 1  |  Komentář 2
 

E.T.Opernicus (2003)
písňový cyklus z opery 8.cesta pro hlas a kytaru
premiéra části cyklu na koncertě Vox clamantis ,  Atrium, Praha 3,  20.10.2003, voc. Kristýna Valoušková, gt.:Josef Mazan
premiéra celého cyklu na koncertě 5 minut před ..., Atrium, 5.5.2005
Komentář 
 

Kyomu - Prázdnota (2002)
pro hlas, tibetský zvonec a shakuhachi na starojaponský text (mnich Hisamatsu Fuyó: „Hitori Mondo“, 1823)
durata: 12'00"
premiéra 23. 1. 2003; Kristýna Valoušková - hlas/zvonec, Vlastislav Matoušek - shakuhachi
Komentář  |  Náhled
Prázdnota (náhled)

Kyomu - Prázdnota

San Kyomu - Prázdnota 3 (2002)
pro 2 hlasy, tibetský zvonec, sklenici a shakuhachi na starojaponský text (mnich Hisamatsu Fuyó: „Hitori Mondo“, 1823)
durata: 12'00"
premiéra 3. 12. 2002 v rámci festivalu Ateliéru 90 „Třídení plus 2002“, Galerie HAMU, Praha; Markéta Dvořáková - hlas1/tibetský zvonec, Petr Matuszek - hlas2/sklenice, Vlastislav Matoušek - shakuhachi

Hitori Mondo (2002)
pro hlas, tibetský zvonec, shakuhachi a smyčce na starojaponské básně (mnich Hisamatsu Fuyó, 1823)
durata: 14'31"
premiéra 11. 4. 2002 v rámci Dnů japonské kultury, Kaple nanebevzetí panny Marie ve Slaném (ČRo3 Vltava - DA 11545/2); Orchestr Atlantis, dir. Vítězslav Podrazil, Petr Matuszek - hlas/tibetský zvonec, Vlastislav Matoušek - shakuhachi
Komentář

8. cesta (2001)
Komorní sci-fi opera podle příběhu Stanislawa Lema na text Jana Buriana
pro 7 hlasů a 7 nástrojů
durata: cca 50'00"
Úvod a vstupní árie Ijona Tichého - premiéra 3. 4. 2001, Zrcadlová kaple Klementina, Praha (koncert v rámci „Týdnu polské fantastiky“ pořádaného Polským institutem v Praze); Atlantis Collegium, Petr Matuszek - zpěv
premiéra koncertního provedení opery 8. 2. 2002, Síň KPJ (Klub Pražského jara), kostel sv. Vavřince, Praha; Atlantis Collegium, dir. Vítězslav Podrazil
Komentář

Via Prophetiae (2001)
for hlas a tibetský zvon
na biblické texty z knih Jeremiáše (Jer X) a Izaiáše (Is XXXV) Starého Zákona
durata: 9'00"
premiéra 22. 10. 2001, koncert Ateliéru 90 „Hledání souvislostí III“, Síň KPJ (Klub Pražského jara), kostel sv. Vavřince, Praha; Kristýna Valoušková - hlas/zvonec
Komentář

Labyrinthus (2000)
pro vox humana
Na texty posvátných spisů (Mandukyopanishad, Tao te ting, Tora, Nový Zákon, Quaran, Lin-ti lü, Popol Vuh)
durata ad lib. (cca 17'35")
premiéra 16. 3. 2000, koncertní síň Atrium na Žižkově, Praha; Petr Matuszek - vox humana
Komentář 

„Et revertatur...“ (1998)
pro varhany nebo hlubší smyčce a hlas
durata: 24'00"
premiéra 3. 12. 1998 v rámci festivalu Ateliéru 90 „Třídení plus ’98“, Sál Martinů HAMU, Praha; Michal Novenko - varhany, Petr Matuszek - hlas
Provedeno též 16. 3. 2000, koncertní síň Atrium na Žižkově, Praha; Collegium Musica Sacra, Petr Matuszek - hlas
Komentář

...et deduc me in via aeterna“ - Ordo Mobii (1998)
Canon enigmaticus, cancrisans, perpetuus, vocibus ad lib. [Račí nekonečný hádankový kánon pro libovolný počet hlasů a nástrojů]
durata ad lib.
premiéra 8. 11. 1998, koncert „50 let po“, Galerie HAMU, Praha; Duodena cantitans (sbor, 3 trombony a tibetský zvonec)
Komentář  |  Náhled
„...et deduc me in via aeterna“ - Ordo Mobii (náhled)

...et deduc me in via aeterna“ - Ordo Mobii

Kaligrafie (1997)
pro hlas a bambus (Koe to take no tame no shodo)
písňový cyklus pro hlas a shakuhachi na texty ze starojaponské sbírky „Sto básní od sta básníků“ (Hjaku-nin-išiu)
durata: 12'00"
Komentář  | Ukázky   

Bez paměti (1997)
písně pro vyšší hlas a struny (preparovaný klavír, housle a violoncello)
texty: Jan Jeřábek („Bez paměti“), František Janče („Rozpočítadlo“), Vlastislav Matoušek („Spirála“)
premiéra 1. 4. 1997, Sál Martinů HAMU, Praha
durata: 10'31"
Komentář  

Ranní ukolébavky (1989)
3 bicínia pro děti
texty: Jan Burian
durata: 4'45"
oceněno ve skladatelské soutěži „Jirkov - Olomouc 1989“, kateg. A 2
Komentář  |  Náhled
Ranní ukolébavky (náhled)

Ranní ukolébavky

Osudy dobrého kocoura Mikeše (1988)
5 písní do skoku pro děti a klávesy
texty: Jan Burian (2, 3, 5), Vlastislav Matoušek (1, 4)
durata: cca 9'00"
oceněno ve skladatelské soutěži „Jirkov - Olomouc 1988“, kateg. A (školní sbory)
Komentář  |  Náhled
Osudy dobrého kocoura Mikeše (náhled)

Osudy dobrého kocoura Mikeše

Napomenuti Literatske těm Kterži Dobrže Spiwati Neumějy Wydane z Hlawniho Města Prahy z Kuru Teynskeho (1988)
hymnus pro 12 vocibus
text: český anonym (cca 1570)
durata: 10'30"
Komentář  |  Náhled
Napomenuti Literatske těm Kterži Dobrže Spiwati Neumějy Wydane z Hlawniho Města Prahy z Kuru Teynskeho (náhled)

Napomenuti Literatske...

Musicologia viva (1985)
hymnus pro smíšený sbor, nástroje z renesančního instrumentáře a hudebního vědce ad lib.
text: J. A. Comenius, Vlastislav Matoušek
durata: 15'30"
Náhled
Musicologia viva (náhled)

Musicologia viva

Písničky pro moje zviřátka a ty ostatní (1983)
9 písniček pro děti a klávesy
texty: Vlastislav Matoušek (1-4, 6-9), Jiří Havel (5)
durata: 15'00"
oceněno ve skladatelské soutěži „Jirkov - Olomouc 1985“, kateg. A
Komentář  |  Náhled
Písničky pro moje zviřátka a ty ostatní (náhled)

Písničky pro moje zviřátka a ty ostatní

Nad krajinou (1976)
5 písní pro střední hlas a klavír na verše Pavla Dostála
durata: 11'00"
premiéra 16. 3. 2000, koncertní síň Atrium na Žižkově, Praha; Dagmar Vaňkátová - zpěv, Vítězslav Podrazil - klavír
Komentář
Úvod SHAKUHACHI.cz
E-mail:
Začátek stránky
matousek@shakuhachi.cz
Poslední aktualizace: 18. prosince 2006