Úvod SHAKUHACHI.cz
Cz | En
Vlastislav Matoušek - Skladatel & interpret

B I O G R A F I E
Orchestrální skladby
Pro sólové nástroje
Komorní skladby
Vokální hudba
Elektroakustická hudba
Hudba k filmům
Scénická hudba
Diskografie
Rozhlasové pořady
Články a rozhovory
Odborné studie
Rock Music
 R O Z H L A S O V É    P O Ř A D Y 

01. Shakuhachi - 1     

MP3 (28 MB)      

 

 02. Shakuhachi - 2     

MP3  (28 MB)

03. Shakuhachi - 3     

MP3  (23 MB)
1. Dudy střední Evropy, 2.9.95   MP3  (57 MB) 45. Liturgická hudba Arménie, 17.11.99   MP3 (24 MB)
  2. Slovenské lidové píšťaly, 9.9.95   MP3  (43 MB) 46. Lidová hudba Arménie, 24.11.99   MP3 (25 MB)
  3. Hudba australských domorodců - didjeridu 1, 2.10.95   MP3  (23 MB) 47. Tradič. hudba Albánie 1 – vokální polyfonie, 19.1.00   MP3 (24 MB)
  4. Hudba australských domorodců - didjeridu 2, 9.10.95   MP3  (23 MB) 48. Tradič. hudba Albánie 2 – lidová hudba, 23.2.00   MP3 (24 MB)
  5. Gamelan 1 - Jáva, 16.10.95   MP3  (23 MB) 49. Brumle v etnické hudbě, 29.3.00   MP3 (24 MB)
  6. Gamelan 2 - Bali, 23.10.95   MP3  (23 MB) 50. Tradiční hudba Sardinie, 17.5.00   MP3 (24 MB)
  7. Bifonický zpěv Khoomij, 29.10.95   MP3  (23 MB) 51. Ukolébavka v etnické hudbě, 14.6.00   MP3 (44 MB)
  8. Katajait - zpěvy Eskymáků, 4.12.95   MP3  (23 MB) 52. Tradiční hudba Vietnamu 1, 28.6.00   MP3 (24 MB)
  9. UNESCO kolekce, 15.1.96   MP3  (23 MB) 53. Tradiční hudba Vietnamu 2 – Tradice Hue, 13.9.00
  10. Relikty hudby Inků, 12.2.96   MP3  (23 MB) 54. Prehistorie hudebních nástrojů 1, 29.9.00   MP3 (24 MB)
  11. Niněra, 20.2.96        MP3  (22 MB) 55. Prehistorie hudebních nástrojů 2, 6.10.00   MP3 (24 MB)
  12. Liturgický zpěv Středomoří, 13.3.96      MP3  (23 MB) 56. Tradiční hudba Vietnamu 3 – etn. menšiny, 18.10.00   MP3 (21 MB)
  13. Křesťanské Velikonoce v mimoevr. kulturách, 8.4.96      MP3  (27 MB) 57. Fujara (slovenské lid. píšťaly), 8.11.00   MP3 (24 MB)
  14. Pygmejové-polyfonie deštného pralesa, 10.4.96       MP3  (24 MB) 58. Mimoevropská křesťanská vánoční hudba, 20.12.00   MP3 (24 MB)
  15. Gagaku - nejstarší orchestrální tradice, 16.4.96      MP3  (28 MB) 59. Instrumentální hudba Pygmejů, 24.1.2001   MP3 (24 MB)
  16. Hudební luk 1, 19.3.97   MP3  (23 MB) 60. Korsika – lid. liturgická polyfonie vsi Rusiu, 21.3.01   MP3 (24 MB)
  17. Hudební luk 2, 26.3.97      MP3  (22 MB) 61. Hudba indiánů Wayana, 18.4.01   MP3 (22 MB)
  18. Fuke honkyoku 1, 15.3.97 62. Liturgická hudba Etiopie, 23.5.01   MP3 (24 MB)
  19. Fuke honkyoku 2, 19.4.97 63. Hudba Ainů, 27.6.01   MP3 (22 MB)
  20. Zen Reveries, 19. a 20.4.97 64. Flétny Rrádžastánu, 12.9.01   MP3 (24 MB)
  21. Hudební nástr. v pokladnici Shosoin, ?/97   MP3  (28 MB) 65. Pro Musica Nipponia – soudobá hudba jako metamorfóza japonských tradic 1(45:00), 26.9.01, 23:00   MP3 (36 MB)
  22. Koto, 28.5.97           MP3  (23 MB) 66. Pro Musica Nipponia – soudobá hudba jako metamorfóza japonských tradic 2 (45:00, 26.9.01, 23:00   MP3 (43 MB)
  23. Er-Chu, 24.6.97   MP3  (28 MB) 67. Hudba Inuitů Grónska, 10.10.01   MP3 (23 MB)
  24. Shamisen, 25.6.97   MP3  (24 MB) 68. Tibet – rituální hudba Bonpo, 18.10.01   MP3 (23 MB)
  25. Inanga - podivuhodná africká harfa, 22.10.97   MP3  (24 MB) 69. Hudba ze střechy světa v Akropoli, 7.11.01, 23:00-23:45   MP3 (39 MB)
  26. Sanza - "piano" Afriky, 29.10.97   MP3  (24 MB) 70. Techniky ústní resonance – 1, 21.11.01   MP3 (24 MB)
  27. Královské bubny Ingoma, 3.11.97   MP3  (24 MB) 71. Techniky ústní resonance – 2, 28.11.01   MP3 (24 MB)
  28. Hudba Šalamounových ostrovů, 26.11.97   MP3  (24 MB) 72. Phong Lan Orchestra – tradiční hudba Vietnamu, 5.12.0   MP3 (45 MB)
  29. Flétna Ney - 5 000 let tradice, 2.1.98   MP3  (24 MB) 73. Bulharsko, hudba pohoří Pirin, 20.12.01   MP3 (24 MB)
  30. Písně indiánů Severní Ameriky, 11.2.98   MP3  (24 MB) 74. Vanoucí Zen, Vltava, Etnoklub, 6.2.02 (45:00)   MP3 (43 MB)
  31. Mevlana - hudba vířících dervišů, 18.3.98   MP3  (24 MB) 75. Tradiční hudba vých. Srbska 14.2.02   MP3 (24 MB)
  32. Metamorfózy v JP tradiční hudbě, 27.3.98    76. Hudba polských Goralů 27.3.02, 15:35   MP3 (24 MB)
  33. Rituální hudba tibetskeho buddhismu 27.5.98   MP3  (24 MB) 77. Lidové hudební nástroje Polska 17.4.02   MP3 (24 MB)
  34. Lidová hudba Egypta 1, 7.10.98   MP3  (23 MB) 78. Region. zvláštnosti folkl. Polska 24.4.02   MP3 (24 MB)
  35. Lidová hudba Egypta 2, 6.1.99   MP3  (24 MB) 79. Diskuse o meditaci a hudbě Vlt. 17.5.02   MP3 (47 MB)
  36. Lidová hudba Egypta 3, 13.1.99   MP3  (24 MB) 80. Hudba Indiánů Xingu v Brazílii 29.5.02   MP3 (22 MB)
  37. Lidová hudba Egypta 4, 17.2.99   MP3  (24 MB) 81. Cirkulární dech – fejeton v Terra Musica, CTV2 2.6.02
  38. Tradiční hudba Madagaskaru, 10.3.99   MP3 (24 MB) 82. Tradič. hud. Baskicka 29.6.02, Vlt.14:05   MP3 (5 MB)
  39. Velikonoční písně křesťanů z různých koutů světa, 5.4.99, 7:30 83. 1250 let japonské tradiční hudby 1, 23.9.02, Vlt. 19:15  MP3  (42 MB)
  40. Pygmejové - vokální polyfonie deštného pralesa 2, 14.4.99   MP3 (24 MB) 84. 1250 let japonské tradiční hudby 2, 25.9.02, Vlt. 19:15   MP3  (42 MB)
  41. Hudba Kanaků z Nové Kaledonie, 12.5.99   MP3 (24 MB) 85.  Tradiční hudba Afriky, Vlt. 30.11.02   MP3 (21 MB)
  42. Palawan- Filipíny, 13.10.99   MP3 (24 MB) 86.  Hudba Starého Egypta, Vlt. 22.2.03
  43. Duduk - teskný hlas arménských hor, 27.10.99   MP3 (24 MB) 87.  RadioAcustica-rozhovor a Vox clamantis, Vlt. 23.4.04
  44. Konference CHIME 99 o východoasijské hudbě, 9.11.99, 8:30   MP3 (30 MB)  


 

Pořady s hudební tématikou z oblasti etnomusikologie v  délce 25 až 60 minut byly odvysílány ČRo v Praze na st. Radiožurnál, Vltava a Praha v letech 1993 - 2003.

Případní zájemci o nahrávky pořadů se mohou obrátit na Vlastislava Matouška.

 

Úvod SHAKUHACHI.cz
E-mail:
Začátek stránky
matousek@shakuhachi.cz
Poslední aktualizace: 16.března 2006

[CNW:Counter]