Vlastislav Matoušek - Biografie
Úvod SHAKUHACHI.cz

Sound Off  - Esc

Cz | En
Vlastislav Matoušek - Skladatel & interpret

B I O G R A F I E
Orchestrální skladby
Pro sólové nástroje
Komorní skladby
Vokální hudba
Elektroakustická hudba
Hudba k filmům
Scénická hudba
Diskografie
Rozhlasové pořady
Články a rozhovory
Odborné studie
Rock Music

 
Foto

Foto

Foto
 B I O G R A F I E 
 
     Doc. Vlastislav Matoušek Ph.D. (1948) vystudoval na hudební fakultě AMU v Praze kompozici a postgraduální kurz hudební teorie. V roce 1996 jako stipendista Japan Foundation studoval hru na šakuhači u Kifu Mitsuhashiho v Tokiu a japonskou tradiční hudbu u prof. Osamu Yamagutiho na University of Letters v Osace. Na hudební fakultě AMU v Praze v roce 2001 obhájil disertaci Kinetika v etnické hudbě a získal doktorát v oboru hudební teorie – teorie skladby, v roce 2004 jmenován docentem.
     Od roku 1991 přednáší etnomusikologii na katedře teorie a dějin hudby hudební fakulty AMU v Praze, od roku 1999 také na Ústavu pro hudební vědu FF UK v Praze. Jako teoretik se zabývá hudbou mimoevropských kultur, hudební kinetikou a organologií (Rytmus a čas v etnické hudbě, Togga, Praha 2003). Spolupracuje jako hudební publicista s Českým rozhlasem v Praze.
     Je autorem mnohdy značně excentrických skladeb, často s účastí exotických nástrojů a elektroniky. S oblibou uplatňuje netradiční vyjadřovací prostředky a postupy.
     Jako koncertní sólista hraje zejména honkyoku – tradiční skladby pro japonskou bambusovou flétnu shakuhachi (CD Kaligrafie - Angel 1999, CD Taki ochi – Arta Rec. 2003, CD Kaligrafie II – Nextera 2004).  Je uměleckým vedoucím a dirigentem souboru soudobé hudby Ensemble 108 Hz, se kterým vystupuje při prezentacích experimentální hudby a vlastních skladeb pro hlasy, šakuhači a další nástroje, včetně exotických a folklorních z osobní rozsáhlé sbírky, často v kombinaci s elektronikou (CD Shapes of Silence - Transmusic 1994, Nextera 2006).
     Na historické dudy moldánky, niněru, hackbrett, gemshorn, šalmaje platterspiel a další historické a lidové nástroje hraje a zpívá s rodinným souborem Schola Specialis Familiae hudbu období gotiky a renesance z českých pramenů (Codex Franus, Specialnik etc.) a východočeský folklór.
      Na exotické perkuse (tabla, dholak, tibetské mísy), folklorní flétny a další nástroje hraje od r. 1979 meditativní hudbu inspirovanou orientem v souboru Relaxace – (CD Dhjána, CD Kadael, CD Český koan, CD Morning Prayer, CD Indické inspirace etc.).  
Poslední aktualizace: 9.ledna 2008

 

Úvod SHAKUHACHI.cz
E-mail:
Začátek stránky
matousek@shakuhachi.cz