předchozí

zpět k rejstříku

zpět na 8. cestu

zpět na 108Hz

následující

0.2. Proslov

0.2.2. Verze Jana Buriana  (zazněla na provedení v rámci Letní filmové školy v Uherském Hradišti 30.7.2002)

Prof. A.S. Tarantoga, Katedra srovnávací astrozoologie Fomalhautské university (předseda redakční rady Sebraných spisů Ijona Tichého):
      „Vážené vesmírné bytosti!
      Při dnešní prezentaci vybrané části Hvězdných deníků Ijona Tichého snad skutečně není třeba plýtvat slovy a líčit ctnosti a zásluhy tohoto cestovatele, jehož jméno znají obě hemisféry Mléčné dráhy. Proslulý hvězdoplavec, kapitán galaktické dálné plavby, lovec meteorů a komet, neúnavný badatel a objevitel 83 tisíc nebeských těles, doktor. h.c. universit obou Medvědic, člen Společnosti pro péči o malé planety a mnoha jiných společností, nositel Mlhovinových a Mléčných řádů Ijon Tichý se vám za okamžik svou 8. cestou sám představí sám.

      Jednu poznámku mi však předem dovolte. V poslední době se ozvaly hlasy zpochybňující autorství Tichého spisů. V tisku se objevily dohady, že prý používal čísi pomoci, a dokonce i to, že údajně vůbec neexistoval a že jeho díla vytvořilo zařízení zvané Lem. Podle některých extrémních verzí má být Lem dokonce člověk. Avšak každý, kdo se aspoň zběžně seznámil s dějinami kosmonautiky, ví, že LEM je zkratkou názvu LUNAR EXCURSION MODULE čili průzkumného lunárního modulu, který byl zkonstruován v USA v rámci projektu Apollo (prvního přistání na Měsíci). Ijon Tichý nepotřebuje obhájce ani jako autor, ani jako cestovatel. Využívám však příležitosti, abych ty nesmyslné pomluvy vyvrátil. Zejména zdůrazňuji, že LEM byl sice vybaven malým mozkem (elektronickým), avšak toto zařízení sloužilo jen úzce vymezeným navigačním účelům a neumělo by napsat ani jedinou rozumnou větu. O žádném jiném LEMu není nic známo. To prohlašuji já, profesor A.S.Tarantoga, katedra srovnávací astrozoologie Fomaulhautské university a předseda redakční rady Sebraných spisů Ijona Tichého.

Děkuji za pozornost a teď již -šťastnou osmou cestu.“

předchozí

zpět k rejstříku

zpět na 8. cestu

zpět na 108Hz

následující