předchozí

zpět k rejstříku

zpět na 8. cestu

zpět na 108Hz

následující

 

0.1. Samadhi - Kosmos

 

Setmělá scéna, nejméně hodinu před začátkem zní z reproduktorů atmosféra Kosmu – skladba Samadhi

 pro smyčcový kvartet (V.Matoušek 1998, durata ad lib.).

0.2. Proslov

0.2.1. Verze Vlastislava Matouška  (zazněla na premiéře 8.2.2002)

Prof. A.S. Tarantoga, Katedra srovnávací astrozoologie Fomalhautské university (předseda redakční rady Sebraných spisů Ijona Tichého):
 
    „Při dnešní prezentaci vybrané části Hvězdných deníků Ijona Tichého snad skutečně není třeba plýtvat slovy a líčit ctnosti a zásluhy tohoto cestovatele, jehož jméno znají obě hemisféry Mléčné dráhy. Proslulý hvězdoplavec, kapitán galaktické dálné plavby, lovec meteorů a komet, neúnavný badatel a objevitel 83 tisíc nebeských těles, doktor. h.c. universit obou Medvědic, Člen Společnosti pro péči o malé planety a mnoha jiných společností, nositel Mléčných a Mlhovinových řádů Ijon Tichý se vám za okamžik svou 8. cestou sám představí ve výběru ze svého pozoruhodného deníku, který ho řadí k takovým neohroženým velikánům, jakými byli například Kal Friedrich Hieronymus Münchhausen, Lemuel Guliver, či Matre Alkofrybas.

      Mám také to potěšení vás informovat o skutečně zásadním objevu, který od základu přestrukturovává celé paradigma Tichologie jakožto vědního oboru. Podařilo se konečně vypátrat a zkontaktovat přímého prapraprapředka Ijona Tichého, který si skromně žil coby slovutný profesor hudební teorie a hudební skladatel v zasutém koutě 2. pol. 20. a 1. pol. 21. století na Zemi, v jednom z nesčetných regionů tehdejší Evropy v provinčním středisku zvaném Praha. Tímto vzácným člověkem není nikdo menší než profesor proděkan Dr. Vladimír Tichý Csc. působící na tamější hudební fakultě Akademie musických umění. Jen málo dnes chybělo a oba příbuzní se přes propast tisíciletí a světelných staletí mohli setkat.

     Dovolím si připomenout také, že Ijon Tichý se, mimo jiné, dle nejnovějších výzkumů jeví být jakousi budoucí kosmo-civilizační paralelou známého českého technologicko-kulturního buditele vídeňského původu Járy Cimrmana.

     Podle jedné z krajních hypotéz našich Tichologických výzkumných pracovišť, která ovšem ještě čeká na svoji definitivní verifikaci, si Ijon Tichý zřídil přímo na zemském Globu na jedné z postgondwanských pevninských ker v regionu Českých a přilehlých zemí konce 19. a poč. 20. stol. jakousi detašovanou časovou smyčku, kam posléze často zajížděl na rekreační pobyty pod krycím jménem Jára Cimrman. Tato hypotéza pak celkem logicky vysvětluje i takové záhady, jakou se až dosud jevila třeba nepochopitelná futurologická jasnozřivost se kterou Jára Cimrman (a tedy paradoxně i Tichý v jedné osobě) lapidárně definoval závěrečnou vývojovou fázi pozdní pseudocivilizace druhu Homo Sapiens svým epitafem, který by již sám o sobě stačil mistrovi zajistit faktickou nesmrtelnost. Ano, přátelé, "Budoucnost patří aluminiu". Jak výstižné!

     Na základě těchto nezanedbatelných výsledků našeho bádání si náš tým - pod vedením slovutného doktora Stanislawa Lema - dovolil pro vás připravit tuto dnešní malou prezentaci Interaktivní demonstrační monomediální demoverze Ijonovy 8. cesty. Takže teď nezbývá než poděkovat za pozornost a popřát si společně šťastnou 8. cestu.
 

předchozí

zpět k rejstříku

zpět na 8. cestu

zpět na 108Hz

následující