předchozí

zpět k rejstříku

zpět na 8. cestu

zpět na 108Hz

následující

14. Vážená rado!

(Eridanec a ostatní zpěváci, společný recitativ a arioso)

 

Erid: Vážená rado! Rád bych se zeptal, kdo bude za Zemšťany platit zápisné? V případě, že budou přijati, kdo za ně zaplatí?

Je známo, že bilion tun platiny je hodně. Že je to opravdu dost! Každý si nemůže dovolit jenom tak vyhodit takovou sumu!
 

Předseda: Tato otázka bude na místě až tehdy, bude-li návrh na přijetí odhlasován.
 

Erid: Vaše Galaktičnost dovolí! Jsem totiž názoru jiného! Rád bych ho řadou poznámek podpořil.
 

Předseda: Tak prosím!
 

Erid: Především bych rád ocitoval dílo hyperdoktora Vragase. On totiž popisuje planety, na kterých život nemůže vzniknout! Tyto planety se vyznačují…

Za prvé –
 

Eridanec podstrčí knihu, z níž chce citovat Thubancovi.
 

Thub (překvapeně): Katastrofickými změnami podnebí v rychle se střídajícím rytmu. Tak zvaný cyklus jaro, léto, podzim, zima!
 

Erid: Za druhé – (podstrčí knihu Tarrakáncovi)
 

Tarr: Přítomností velkých vlastních měsíců, jejichž přílivový vliv má rovněž životazhoubný ráz!
 

Erid: Za třetí – (podstrčí knihu Předsedovi)
 

Předs: Častou skvrnitostí mateřské hvězdy, neboť skvrny jsou zdrojem smrtelného záření!
 

Erid: Za čtvrté – (podstrčí knihu Ijonovi)
 

Ijon (zděšeně): Plochou vod převažující nad plochou kontinentů!
 

Erid: Za páté - (podstrčí knihu znovu Tarrakánci)

 

Tarr: Stálým zaledněním kolem pólů!
 

Erid: Výskytem vodních srážek v kapalném, nebo tuhém skupenství!
 

Tarr: Mám, prosím, jen formální připomínku-dotaz, zda budou Eridanci hlasovat pro, nebo proti?
 

Erid: Budeme pro, ale jen s určitou úpravou:
 

 

předchozí

zpět k rejstříku

zpět na 8. cestu

zpět na 108Hz

následující