předchozí

zpět k rejstříku

zpět na 8. cestu

zpět na 108Hz

následující

10. Velevážená rado!

(Thubanec: recitativ)

         Thubanec:   Velevážená rado! Z úst polpitora Voretexe jsme zde slyšeli vřelé doporučení kmene z daleké planety, který přítomní dosud neznají. Musím vyjádřit politování, že dnešní neočekávaná nepřítomnost sulpitora Extrevora nás zbavila možnosti se seznámit s dějinami, zvyky a povahou kmene, po jehož přítomnosti v OSP Tarrakánie tolik baží. Úvodem bych se chtěl jen mimochodem, jen okrajově zmínit, že domovská planeta lidstva se nejmenuje Zemině, Zemije ani Zemeně, jak se zde přirozeně nikoliv z neznalosti, nýbrž jen a jen v řečnickém zápalu přeřekl můj vážený předřečník. Název lidstvo byl také převzat z řeči zmíněného kmene. Naproti tomu naše vědy definují Zemšťany poněkud jinak. (otevírá atlas bytostí)

        Podle všeobecně přijatého třídění představují anormální formy v naší Galaxii kmen Aberrantia (zvrhlíci), který se dělí na třídy Debilitales (blbouni)  Antisapientinales (protirozumci). K této poslední třídě příslušejí řády Canaliacaea (grázlové) a Necroludentia (mrchožravci). Mrchožravce dělíme dále na čeledi Patricidiaceae (otcobijci), Matriaphagideae (matkožrouti) a Lasciviaceae (oplzlíci, zvaní též nemravci). Mezi oplzlíky, formou to již krajně zrůdnou, rozeznáváme dále rod Cretininae (tupolebí, např. Cadaverium mordans, ťulpas mrchožrout) a Horrorrissimae (nestvůrci, s klasickým představitelem v podobě tupohlavce ostražitého, Idiontus erectus Gzeemsi). Někteří z nestvůrců vytvářejí vlastní pseudokultury, sem patří takové druhy jako Anophillus belligerens, Zadomil válčivý, který sám sebe nazývá Genius pulcherrimus mundanus, anebo onen zvláštní, po celém těle lysý exemplář, zaznamenaný Grammplussem v nejzazším koutě naší galaxie – Monstroteratum furiosum (Odporňouš zuřivák), který sám sebe zve Homo sapiens!

       Sálem probíhají emoce - zděšení, údiv a výsměch, některým delegátům slabší konstituce je operativně poskytována první pomoc.

       Předseda: S faktickou připomínkou se hlásí zástupce delegace Vodnáře.

       Předstoupí hráč na fagot a jeho výstup je instrumentální sólo, které se ani přes usilovnou snahu Prof. Tarantogy a dalších účastníků nepodaří přeložit do srozumitelné řeči.

 

předchozí

zpět k rejstříku

zpět na 8. cestu

zpět na 108Hz

následující