předchozí

zpět k rejstříku

zpět na 8. cestu

zpět na 108Hz

následující

7. Zařízení

(recitativ – proslov Předsedy a „sbor“ Kdo je pro?)

         Předseda: Zařízení, které podle dohody ratifikované tímto Váženým shromážděním dodalo na základě zevrubných směrnic téže dohody Altairské Společenství Šestinásobnému Sdružení Fomalhaut, vykazuje vlastnosti - jak se konstatuje v protokole zvláštní podkomise OSP -, které nemohou být jen následkem malých odchylek od technologického návodu, přijatého oběma stranami.

Do proslovu Předsedy zpívá aleatorně sbor:

Sbor: Kdo je pro? Je někdo proti? Zdržel se někdo hlasování? Není tomu tak... etc.

         Předseda: Altairské Společenství správně konstatovalo, že jím vyrobené eliminátory záření a planetoreduktory měly sice být schopné reprodukce, zaručující vznik strojového potomstva, což obsahovala platební dohoda obou stran, ale tato potence se měla projevit - podle inženýrské etiky platné v celé federaci - singulárním pučením, a ne obdařením zmíněného zařízení programem s opačnými znaky, k němuž bohužel došlo... (etc., délka dle potřeby, Lem s.18-19)

Scéna končí zmatkem a vřavou a nakonec gongem, po kterém se ozve Předseda.

  Předseda: Bod číslo osmdesát tři!

předchozí

zpět k rejstříku

zpět na 8. cestu

zpět na 108Hz

následující